Monthly Archives: January 2011

Stanko Mužík

This documentary film is a precious evidence about deep human attitude. Using challenging 12-years long shooting process, director collected interesting … Continue reading

Posted in Films | Leave a comment

Stanko Mužík

Dokumentárny film využíva chronologickú časovo dlhú a náročnú metódu nakrúcania. Počas dvanástich rokov režisér zozbieral materiál o živote a dospievaní … Continue reading

Posted in Filmy | Leave a comment