Monthly Archives: March 2011

The Stone of Shelter

For twenty years, each summer holiday, a place called Kláštorisko in the Slovenský raj mountains turns into a work camp … Continue reading

Posted in Films | Leave a comment

Skala útočisťa

Dlhometrážny dokumentárny film o mieste Kláštorisko, a ľuďoch, ktorí spoluvytvárajú dušu a „genius loci“ tohto miesta, o hľadaní vnútorného ticha a … Continue reading

Posted in Filmy | Leave a comment

Cyril a Metod

Európa sa v 9. storočí zmieta v konflikte medzi Franskou ríšou na západe a Byzantskou ríšou na východe. Prijatím misie … Continue reading

Posted in Pripravované filmy | Leave a comment

Afghan Women Behind the Wheel

The desire for freedom is basic to human nature all over the world. To obtain a driving license is becoming … Continue reading

Posted in Films | Leave a comment

Afganské ženy za volantom (2009)

Základným znakom ľudskosti na celom svete je túžba po slobode. Líši sa však svojím charakterom a spôsobom naplnenia. Ženy v Afganistane … Continue reading

Posted in Filmy | Leave a comment

Mednyánszky

Maliar strateného času – dokumentárny film o dobe, živote a diele Ladislava Mednyanszkého, veľkej a záhadnej postavy stredoeurópskeho maliarstva z … Continue reading

Posted in Filmy | Leave a comment

Mednyanszky

Painter of a Vanished Time – a documentary about the era, life and works of Ladislav Mednyanszky, a great and … Continue reading

Posted in Films | Leave a comment

Chatam Sofer Memorial

Dokumentárny film rozpráva o rekonštrukcii hrobky a svätého memoriálu rabína Chatama Sofera, jedného z najznámejších a najvýznamnejších židovských rabínov žijúcich … Continue reading

Posted in Filmy | Leave a comment

Chatam Sofer Memorial

A documentary film about the process of reconstruction of the holy memorial with tight relations to Chalacha – the sacred … Continue reading

Posted in Films | Leave a comment

Goya: Awakened in a Dream (Goya: prebudený vo sne), rež. Richard Mozer

Starý španielsky maliar Francesco Goya odchádza ako 73-ročný z kráľovského dvora. Vo svojej vidieckej vile zistí, že slúžkina dcéra Rosarita … Continue reading

Posted in Filmy | Leave a comment