Contact

ALEF JO Filmstudio, Ltd.
Hviezdoslavovo nam. 16
811 01 Bratislava
Slovakia

Information For Invoicing

Ján Oparty

Director, Producer
CEO
+421 905 384 616
oparty@alefjo.com

Katarína Krnáčová

Production
+421 905 384 615
katarina@alefjo.com

 


Zobraziť ALEF JO Filmštúdio na väčšej mape