O nás

Spoločnosť ALEF bola založená v roku 1992 v Bratislave. V roku 1996 prešla firma zmenami a vznikli tri samostatné spoločnosti. Jedna z nich je ALEF JO Filmštúdio, spol. s r.o. Pre Slovensko i zahraničie poskytujeme kompletné audiovizuálne služby na vysokej personálnej a technickej úrovni. Naša činnosť sa sústreďuje na vývoj, tvorbu a distribúciu audiovizuálnych projektov rôzneho druhu a žánru (hrané filmy, dokumenty, propagačné filmy, reklama, filmy pre deti a mládež a pod.).

Popri domácej tvorbe sa sústreďujeme aj na zahraničné koprodukcie, spolupráce a poskytovanie full servisu. V minulosti sme úspešne spolupracovali s niekoľkými významnými koprodukčnými partnermi, ako napr.: Devine Entertainment Corp., Kanada; Slovenská televízia Bratislava; Slovenský filmový ústav, Bratislava; Česká televízia; televízia Markíza; Budapest Filmstudio; Magic Media Budapest; atď. Spoločnosť ALEF JO Filmštúdio spolupracuje s osobnosťami z rôznych spoločenských odvetví kultúrneho, humanitného a vedeckého zamerania, ako aj s poradcami a odborníkmi, čím sa garantuje vysoká profesionálna kvalita našich diverzifikovaných projektov.

Ján Oparty

režisér a producent
generálny riaditeľ spoločnosti
+421 905 384 616
oparty@alefjo.com

Katarína Krnáčová

produkcia
+421 905 384 615
katarina@alefjo.com