CYRIL A METOD

CYRIL A METOD alebo ANJELSKÝ OBRAZ

Európa sa v 9. storočí zmieta v konflikte medzi Franskou ríšou na západe a Byzantskou ríšou na východe. Prijatím misie na Veľkú Moravu nedobrovoľne vstupujú do tohto mocenského boja bratia zo Solúna – rozvážny a silný Metod a jeho brat Konštantín, človek s bohatým vnútorným duchom. Ich oddaná viera, múdrosť a pokora je ťažko skúšaná politickými intrigami a nenásytnými ambíciami vládcov. V tejto snahe o mierumilovné riešenie európskej mocenskej situácie vzniká dôležitá paralela s dnešným svetom a jeho aktuálnymi témami.

dlhometrážny hraný historický film

DĹŽKA    100 min.
FILMOVÝ MATERIÁL    35 mm
PLÁNOVANÁ PREMIÉRA    júl 2013
PRODUCENT    Ján Oparty
VÝKONNÁ PRODUCENTKA    Katarína Krnáčová
PRODUKCIA    ALEF JO Filmštúdio, spol. s r.o.
SCENÁR    Ondrej Šulaj
RÉŽIA    Ivo Trajkov
SCÉNA    Erik Ivančík
KOSTÝMY    Zdeněk Šánský
KAMERA    Suki Medenčevič
STRIH    Andrija Zafranovič

VÝVOJ OBOCH ČASTÍ TOHTO FILMOVÉHO PROJEKTU FINANČNE PODPORIL

 
Pri príležitosti výročia príchodu Cyrila a Metoda na naše územie bolo za účelom šírenia cyrilo-metodských tradícií a realizácie aktivít s tým spojených založené občianske združenie “Dedičstvo bratov”. V prípade záujmu o detailnejšie informácie o združení si môžte pozrieť stanovy tu.